Новини

Програма за ЯНУАРИ - Workshops & Social Salsa Parties

  • 04.01.2016 (понеделник): 18:45 - Workshop Cha-Cha
  • 11.01.2016 (понеделник): 18:45 - Workshop Ladies' Styling
  • 14.01.2016 (четвъртък): 19:45 - Workshop Men's Styling
  • 16.01.2016 (събота): 20:30 - Social Salsa Party
  • 18.01.2016 (понеделник): 18:45 - Workshop Cha-Cha
  • 21.01.2016 (четвъртък): 19:45 - Workshop Ladies' Styling Beginners
  • 25.01.2016 (понеделник): 18:45 - Workshop Ladies' Styling
  • 25.01.2016 (понеделник): 20:45 - Workshop Men's Styling
  • 30.01.2016 (събота): 20:30 - Social Salsa Party